Energiapolitiikka.esitys

PolicyOnEnergy.Performance

HANKKEEN ESITTELY

Hankkeen esittely 

Energiapolitiikka.esitys tutkii ja etsii vaihtoehtoja hajautetun ja uusiutuvan lähi- ja pienenergian tuottamiseksi fiktiivisessä lähitulevaisuudessa. Projektissa energiantuotanto ymmärretään laajasti niin, että siihen kuuluu sähkön ja polttoaineiden tuotannon lisäksi myös ruoan tuotanto ja henkisen hyvinvoinnin tuottaminen. Projektin tarkoitus on löytää vastauksia niihin haasteisiin, joita ilmastonmuutos, fossiilisista polttoaineista luopuminen sekä työelämän ja yhteiskunnan muutokset aiheuttavat yksilölle.

Vuonna 2016 käynnistynyt Esitystaiteen seuran Energiapolitiikka.esitys on utooppinen dokumenttiteatteri- ja tutkimushanke. Hankkeen tausta on esitystaiteessa, mutta toteutukseltaan se on tieteiden ja taiteiden välinen yhteistyöprojekti, jossa teatterillista ajattelua sovelletaan uudenlaisessa ympäristössä. Esityksen näyttämönä toimii pienenergiapalsta, joka tuottaa tietoa ja ratkaisumalleja tulevaisuuden energiantuotannollisiin haasteisiin. Palsta on todellinen, olemassa oleva kappale suomalaista maaperää.

Energiapolitiikka.esityksen ensimmäinen vaihe muodostuu ongelmanratkaisupeleistä, jotka pelattiin kevään ja syksyn 2016 aikana. Energiapeleissä kysymyksiin etsitään vastauksia yhdessä eri alojen asiantuntijoiden ja yleisön kanssa. Energiapelit pelataan palstan pienoismallin äärellä. Pelissä ”Pelaajat” eli asiantuntijat ratkovat yhdessä yleisön kanssa niitä ongelmia, joita päähenkilö eli ”Kansalainen” kohtaa palstan perustamisessa ja ylläpitämisessä. Energiapelit dokumentoidaan ja pelin tulokset esitellään hankkeen verkkosivustolla pelin jälkeen. Pelien avulla tuodaan yhteen asiasta kiinnostuneita tutkijoita, yrittäjiä ja kansalaisia projektin ympärille.

Hankkeen kahdeksan tavoitetta: 

1) Kärjistää ja konkretisoida yhteiskunnan piileviä kehityskulkuja.

2) Dystopian avulla näyttää seurauksia, joita hyvinvointivaltion purkamisella voi olla.

3) Utopian avulla luoda ja tutkia selviytymismallia sellaisen tilanteen varalle, että hyvinvointivaltio todella romahtaa.

4) Löytää sellaisia kitkakohtia yksilön toiminnan ja järjestelmien toiminnan välillä, jotka estävät yksilöä auttamasta itse itseään ja tehdä ehdotuksia näiden kohtien korjaamiseksi.

5) Synnyttää konkreettista poikkitaiteellista ja monitieteellistä tutkimusta ja sen raportointia.

6) Soveltaa teatterillista ajattelua ja teatterin metodiikkaa uudella tavalla.

7) Tukea hajautetun pienenergian tuotantotekniikan kehittämistä.

8) Luoda yhteisen foorumin ja verkoston uusiutuvasta ja hajautetusta energiantuotannosta kiinnostuneille tutkijoille, taiteilijoille, yrittäjille ja kansalaisille.

Työryhmä esitteli hanketta ja verkostoitui vuoden 2016 kuluessa mm. seuraavissa tapahtumissa:

  • Kiasma – Nykytaiteen Museo ja Taiteen edistämiskeskus: Kestävän kehityksen laboratorio 5.2.2016.
  • Opintokeskus VISIO: Antero Vartian energiaremonttikurssi 5. – 6.2. 2016.
  • Helsingin kaupunki ja Ympäristötiedon foorumi: HELSINKILÄISTEN ENERGIAKÄÄNNE –tilaisuus 5.10. klo 8.30 – 11.30 Paikka: Empire-Sali, Aleksanterinkatu 20.
  • Teatterin tutkimuksen seuran syyspäivät: Teatterintutkimuksen seuran syyspäivät 18.11.Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa yhteistyössä ArtsEqual -tutkimushankkeen kanssa teemalla: Soveltava teatteri, tanssi ja esitystaide hybrideissä konteksteissa – Applied Theatre, Dance and Performance in Hybrid Contexts. Hankkeen koollekutsuja Atro Kahiluoto piti hankkeesta esitelmän seminaarissa.
  • Art Future & Future State: Conference to be held at the Art Academy of Latvia 25th – 26th November, 2016, Art Academy of Latvia. Hankkeen neuvonanatjana ja pelien suunnittelun asiantuntijana toimiva Vesa Kantola piti hankkeesta esitelmän seminaarissa.

——–

Hanke oli suunniteltu kolmivuotiseksi. Hanke käynnistyi menestyksekkäästi vuonna 2016, mutta hanke ei saanut jatkorahoitusta vuosille 2017-2018.  Hankkeen toisessa vaiheessa kesällä 2017 oli tarkoitus perustaa Energiapelien tulosten pohjalta energiantuotantopalsta viljelyksineen ja pienenergiatuotantolaitteineen Tiedekeskus Heurekan Tiedepuisto Galileihin. Palstan oli tarkoitus toimia vähintään kaksi vuotta. Palstan avulla mallinnetaan pienenergian ja ruuantuotantoa lähitulevaisuudessa. Tulevaisuuskuvat perustuvat tieteen keinoin tuotettuihin skenaarioihin. Hankkeen aikana oli pyrkimyksenä julkaista tieteellisia julkaisuja hankkeen teemoista sekä valmistaa opaskirja sekä dokumenttielokuva hankkeen etenemisestä ja tuloksista sekä muista vastaavia kysymyksiä pohtivista kokeiluista ja projekteista. Rahoituksen puutteen vuoksi opaskirja ja elokuva eivät ole toistaiseksi toteutuneet.  

Vuoden 2016  aikana hanketta ovat tukeneet Koneen säätiö, Taiteen edistämiskeskus ja Teaterstiftelsen Vivicas Vänner.

<span>%d</span> bloggaajaa tykkää tästä: